کلیه نمایندگی های موسسه الزهرا(س) در سطح کشور و کلیه عزیزانی که درخواست نمایندگی داشته اند. خواهشمند است تا روز 15 فروردین 1394 کلیه فایل ها و مستندات مربوطه را مطابق با فایل های الصاق شده در این صفحه به دفتر مرکزی موسسه ارسال نمایند.

فایل زیر را دانلود و محتوای آن را تکمیل و هر چه سریعتر به دفتر مرکزی موسسه ارسال فرمایید.

   دانلود : al-p__forms.zip           حجم فایل 1754 KB

کل بازدید ها: 502173 | بازدید امروز: 28

طراحی، مدیریت و پشیبتانی سایت: واحد فن آوری اطلاعات الزهرا