موسسه پربرکت خیریه الزهرا علیها سلام، سال 1369 ه.ش، براساس احساس مسئولیت و تشخیص وظیفه، با همت و همراهی جمع کثیری از شخصیت های عالیمقام جهان اسلام، مراجع عالیقدر تقلید، روحانیت، اساتید، خیراندیشان و پیشکسوتان امرخیر، تأسیس و با تنظیم اساسنامه و آئین نامه ای جامع و برخوردار از تمامی نیازهای جامعه کنونی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خیریه، به ویژه امر مقدس و مهم ازدواج جوانان وارد عرصه خدمت گردید و توسعه فعالیت های خویش را با محوریت امور سه گانه فوق در ضمن ایجاد واحدها، بخش ها و قسمت های متنوع، برنامه ریزی و مدیریت نمود که در عمل به فعالیت های گسترده ای انجامیده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

کل بازدید ها: 502183 | بازدید امروز: 38

طراحی، مدیریت و پشیبتانی سایت: واحد فن آوری اطلاعات الزهرا