موسسه خیریه الزهرا (س) از سال 1369 خدمات حمایتی در زمینه ازدواج و خانواده فعالیت می نماید. مدیریت و کارکنان موسسه جهت حرکت به مسیر تعالی، ارزش آفرینی در ارائه خدمات به اقشار مورد حمایت، افزایش جذب نیکوکاران و انجام فعالیت های نیکوکارانه به صورت کارا و اثر بخش، اقدام با استقرار نظام کیفیت نموده و در همین راستا در جهت تحقق اهداف زیر می نماید:

1_ تبدیل شدن به نهادی با فراگیری ملی و بین المللی.

2_ جلب رضایت حمایت شوندگان، نیکوکاران، کارکنان و سایر طرف های ذینفع.

3_ بهبود مداوم کیفیت و کمیت خدمات.

4_ تلاش جهت انجام ترویج ازدواج آسان.

5_ تلاش جهت کم شدن پدیده شوم طلاق در جامعه

 

 

 

 

کل بازدید ها: 501187 | بازدید امروز: 28

طراحی، مدیریت و پشیبتانی سایت: واحد فن آوری اطلاعات الزهرا