واحد دانش بنیان، اشتغال، و تامین الزهرا(علیها السلام) که به صورت اختصاری «داتا» نامگذاری شده است، با هدف ساماندهی و سازماندهی امور دانش بنیان، کسب و کار و تامین زوج های جوان و جوانان جویای کار تشکیل شده است. این واحد در واقع به مثابه R&D موسسه در امور جوان بوده و بسیاری از موارد مربوط به امور جوانان در این واحد پیگیری می شود.

واحد «داتا» از کلیه اساتید و صاحب نظرات، صاحبان حرف و مشاغل و بنگاه های اقتصادی و کاری، شرکت های تامین نیرو و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی کمک در این حوزه را دارند دعوت به عمل می آورد تا با مشاوره و حمایت های مادی و معنوی خود، در جهت اشتغال، تامین و کاهش مخاطرات زندگی جوانان همکاری و مساعدت نمایند.


صفحه در دست طراحي مي باشد

کل بازدید ها: 502208 | بازدید امروز: 63

طراحی، مدیریت و پشیبتانی سایت: گروه مهندسی بسرا